NETskaner to jedno miejsce,
w którym zarządzasz obecnością firmy w Internecie

Inwestując w NETskaner zyskasz kilka konkretnych korzyści:

  • Aktualne i poprawne dane w serwisach internetowych Twoja firma będzie miała aktualne i poprawne dane w wielu serwisach internetowych
  • Jedno miejsce do zarządzania obecnością firmy w internecie Zaoszczędzisz czas, zarządzając profilem firmy na wielu serwisach jednocześnie
  • Atrakcyjna prezentacja firmy w Internecie Atrakcyjnie zaprezentujesz własną firmę w sieci
  • Dostęp do opinii klientów i użytkowników w social media Będziesz mógł szybko dowiedzieć się o opiniach klientów i użytkowników w mediach społecznościowych
  • Poprawa pozycjonowanie firmy w Internecie Poprawisz pozycjonowanie własnej firmy w Internecie

Już dziś skontaktuj się z Doradcą:

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, e-mail: kontakt@pf.pl. Inspektor Ochrony Danych: Michał Sztąberek, e-mail: iod@pf.pl. Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa - zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia ew. roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Eniro, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Eniro na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. [więcej]